Miejsce naszych modlitewnych spotkań

Miejscem naszych modlitewnych spotkań, poprzedzających spotkania formacyjne jest Kościół Karmelitów Bosych pod wezwaniem Opieki św. Józefa i Matki Bożej Miłosierdzia, który mieści się we Wrocławiu przy ulicy Ołbińskiej 1. Dawniej na jego miejscu znajdował się kościół jako kaplica pod wezwaniem św. Urszuli i 11 Tysięcy Dziewic, który został wybudowany w 1400 r. Zburzony w 1529 r. był później odrestaurowywany.

Obecny kościół wzniesiono w 1821 r. Zaprojektował go architekt Karol Langhaus, który chciał go wybudować tak, aby spełniał potrzeby protestantów. Karmelici Bosi objęli go do użytku 15 kwietnia 1946 roku. Po dokonaniu remontu zniszczeń spowodowanych na skutek oblężenia Wrocławia w 1945 r., 5 maja 1946 r. kościół został otwarty dla kultu katolickiego. W trakcie remontu zostały wstawione nowe okna, drzwi, naprawiono dachy oraz położono posadzkę. Ponadto włoscy artyści wykonali cztery ołtarze z marmuru: św. Józefa, Matki Bożej Ostrobramskiej, Najświętszego Serca Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi. Za sprawą prośby dużej grupy Wilnian w kościele została urządzona kaplica Matki Bożej Miłosierdzia z wierną kopią cudownego obrazu z Ostrej Bramy w Wilnie.

Dnia 23 czerwca 1947 roku, decyzją wojewody dolnośląskiego kościół wraz z plebanią został oddany w zarząd i użytkowanie Duszpasterstwu Wojskowemu Rzymsko Katolickiemu Wojsk Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w charakterze pomocniczego kościoła garnizonowego po czym 9 listopada 1948 roku, kościół i plebania przeszły w użytkowanie, i administrację Karmelitów Bosych. Następnie 1 stycznia 1966 roku, przy klasztorze Karmelitów otwarto nową parafę pod wezwaniem Opieki św. Józefa. (Klasztor jest położony w niewielkiej odległości od kościoła).

Dnia 18 grudnia 1977 r. po przeprowadzeniu gruntownej renowacji wnętrza i zewnętrznych elewacji kościoła, został on konsekrowany przez ks. Henryka Kardynała Gulbinowicza.

2002 r. w styczniu, po gruntownym remoncie wykonanym na skutek ciężkiej powodzi w lipcu 1997 r., ustanowiono kościół lokalnym sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia. Po szkodach wywołanych powodzią zmieniono wygląd prezbiterium, wymieniono posadzkę i ustawiono nowy wykonany z marmuru ołtarz, który został konsekrowany 16 czerwca 2002 r. przez Kardynała Henryka Gulbinowicza, ówczesnego Metropolitę wrocławskiego.

W świątyni tej, nasza wspólnota Wojowników Maryi we Wrocławiu spotyka się na modlitwach od około 2020 roku.