Kim są Ojcowie Misjonarze

Zgromadzenie Ojców Misjonarzy Montfortanów zostało założone przez św. Ludwika Marię Grignion de Montforta we Francji w 1705 r. Charyzmat zgromadzenia jest ściśle związany z duchowością, z praktykowaniem prawdziwego i doskonałego nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny. Poprzez tę duchowość, Misjonarz Montfortanin dąży do tego, aby się zjednoczyć z Najświętszą Maryją Panną, swoją Panią i Królową, a przez Nią z Jezusem Chrystusem.

Ważną formą ich zaangażowania misyjnego jest organizowanie rekolekcji, zarówno dla duchownych, osób konsekrowanych, jak i świeckich. Rekolekcje mają za cel rozumienie dynamizmu doskonałego nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny, aby dusza mogła się uświęcić i stać się doskonałym narzędziem do świętości innych.

Msza święta, nabożeństwo i adoracja odbyły się we Wrocławiu w Sanktuatium Matki Bożej Miłoierdzia przy ulicy Ołbińskiej 1.

Jasełka

Tego dnia odbyły się także jasełka w naszej wspólnocie w trakcie opłatkowego spotkania