22 lutego 2020 - Droga krzyżowa na górę Ślężę

W minioną sobotę Wojownicy Maryi Wrocław postanowili czas ostatków spędzić rozważając stacje Drogi Krzyżowej podążając na górę Ślężę przygotowując się w ten sposób do Wielkiego Postu. Na górze zwieńczeniem naszej wyprawy była integracja przy ognisku. To był bardzo owocny czas. Wspólna modlitwa, rozmowy, świadectwa scalają naszą wspólnotę na chwałę Pana Naszego Jezusa Chrystusa i ku Czci Niepokalanej. Jezus powiedział «Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje! Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa. Bo cóż za korzyść ma człowiek, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie? Kto się bowiem Mnie i słów moich zawstydzi, tego Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w swojej chwale oraz w chwale Ojca i świętych aniołów. Zaprawdę, powiadam wam: Niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą królestwo Boże»(Łk 9, 23)