Tajemnica Eucharystii
Część 1

Spotkanie w Bydgoszczy 14 stycznia 2023 r. rozpoczęliśmy od pięknego różańca, który odmawialiśmy idąc ulicami tego miasta.

Modliliśmy się podczas niego w wielu intencjach, do których zachęcił nas ks. Dominik Chmielewski. Prosiliśmy w modlitwie między innymi, żeby władze miasta Bydgoszczy otrzymały szczególne błogosławieństwo i dar kierowania nim. Modliliśmy się za nieobecnego księdza biskupa Krzysztofa Włodarczyka, który całym sercem nas wspiera, błogosławi i motywuje do pracy. Za wszystkich kapłanów Bydgoszczy, którzy czynią wielkie i piękne rzeczy dla Boga, ale i za tych którzy być może chwieją się w swoim kryzysie i zadają sobie pytanie o sens bycia kapłanem. Za małżeństwa oraz rodziny z Bydgoszczy, aby na nowo odnalazły wzajemną i pełną poświęcenia miłość. Modliliśmy się również o odnowienie mocy przysięgi małżeńskiej, którą małżonkowie złożyli sobie a teraz być może mają bardzo duże trudności. Otoczyliśmy swoją modlitwą także mężczyzn z Bydgoszczy, dzieci i młodzież oraz wszystkie te sprawy, z którymi przyjechaliśmy na spotkanie i o których w ciszy pomyśleliśmy przed rozpoczęciem różańcowej modlitwy.

Po procesji różańcowej zgromadziliśmy się w Bazylice pw. św. Wincentego à Paulo, który jest patronem tamtejszej parafii.

Krótko o św. Wincentym à Paulo

Wincenty à Paulo urodził się we Francji w 1581 r. i należał do rodziny ubogich rolników. W edukacji pomagał mu miejscowy proboszcz. Swoje święcenia kapłańskie otrzymał w 1600 r. Wyjątkowym był dla niego dzień 25 stycznia 1617 r., w którym jako gorliwy kapłan, zatroskany o swoich wiernych wygłosił kazanie o generalnej spowiedzi z całego życia. Wówczas odpowiedzią na nie były liczne nawrócenia. Głosił Ewangelię ubogim i troszczył się o przygotowanie oraz wykształcenie gorliwych kapłanów. 

Bardzo dobrze znał sytuację materialną ludzi biednych i wiedział, że ich bardzo trudna sytuacja materialna utrudnia im aktywność w religijnym życiu. Odpowiedzią na to było powołanie wielu charytatywnych stowarzyszeń. W 1633 r. zaowocowało to założeniem Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia, których działalność była ukierunkowana właśnie na rzecz pomocy ubigim ludziom.

Święty Wincenty à Paulo zmarł w Paryżu 27 września 1660 roku i w tym samym dniu oraz miesiącu Kościół obchodzi jego święto.

Przed Bazyliką każda z osób wchodzących mogła otrzymać poświęcony cudowny medalik będący darem, przekazanym od Matki Bożej za pośrednictwem św. Katarzyny Laboure. Święta ta podczas objawienia jakie miała 27 listopada w 1830 r. otrzymała polecenie Maryi: „Postaraj się, aby wybito medal według tego wzoru, który Ci przedstawiłam. Osoby, które będą go nosić z ufnością, otrzymają wiele łask”.  

Po wejściu do świątyni mieliśmy okazję posłuchać świadectwa. Mieliśmy także możliwość wysłuchania konferencji ks. Dominika Chmielewskiego, w której podkreślał ważne znaczenie ćwiczenia dobrej śmierci i zachęcał do jego praktykowania.

Zalecał, abyśmy jeden dzień w miesiącu przeżywali tak, jakby to miał być ostatni dzień w naszym życiu i w takim nastawieniu tego dnia podchodzili do spowiedzi świętej i przyjmowali Pana Jezusa. Bardzo ważna jest modlitwa, abyśmy nie umarli bez sakramentów. Ks. Dominik proponował także, żeby powyższe ćwiczenie stało się praktyką w każdej regionalnej grupie Wojowników Maryi i zachęcał również wszystkich, abyśmy dzisiejszą Eucharystię przyjęli tak, jakby była naszą ostatnią.
Ważne znaczenie miała też wspólna modlitwa za tego, kto pierwszy z nas umrze. Żeby osoba ta była przygotowana…

O ćwiczeniu dobrej śmierci

Bardzo wskazane jest, aby osoba gorliwie wierząca, raz w miesiącu zastanowiła się przez chwilę nad tym jak wygląda jej sumienie, zadając sobie pytanie czy jest gotowa na Boży Sąd. Pomocne jest tutaj właśnie ćwiczenie dobrej śmierci, które wstępnie zostało już przedstawione wyżej. Praktyka ta polega na tym, żeby w każdym miesiącu wybrać sobie dzień i odbyć w nim spowiedź, przyjąć Komunię świętą oraz uporządkować swoje wszystkie sprawy w sposób, w jaki byśmy je chcieli widzieć w momencie śmierci. Należy też odmówić poniższe modlitwy:

Modlitwę o uproszenie łaski, by nie umrzeć nagłą i niespodziewaną śmiercią, modlitwę do Pana Jezusa o dobrą śmierć, modlitwę do Ojca Przedwiecznego, akt przyjęcia śmierci, modlitwa do św. Józefa o uproszenie dobrej śmierci.

Więcej informacji na temat tego ćwiczenia, razem z treścią wymienionych modlitw można znaleźć na stronie salezjanów klikając poniższy przycisk: 

Po przerwie, spotkaliśmy się ponownie w Bazylice, gdzie odmówiliśmy koronkę i wzięliśmy udział we mszy świętej oraz cudownej i wyjątkowej adoracji.