Spotkanie rozpoczęliśmy od odwiedzin i modlitwy w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Na zdjęciu znajduje się obraz Jezusa Miłosiernego „Jezu Ufam Tobie”, który został namalowany według instrukcji samego Pana Jezusa danej świętej Siostrze Faustynie. Oryginał tego obrazu znajduje się w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Wilnie. 

Następnie udaliśmy się na rozpoczęcie spotkania. Wszystkich obecnych przywitał ksiądz Zbigniew Bielas, Rektor Sanktuarium Bożego Miłosierdzia oraz biskup Robert Chrząszcz.

Biskup wspominał młodego Karola Wojtyłę wędrującego z pobliskiego Solvayu – miejsca pracy przyszłego papieża, do Kaplicy Klasztornej Sióstr Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia.

W procesji różańcowej, przeszliśmy do Sanktuarium świętego Jana Pawła II, gdzie odbyła się dalsza część spotkania, składająca się z konferencji, Eucharystii i Adoracji.

Na zdjęciu widnieje okno celi świętej Siostry Faustyny.  W klasztorze Siostra Faustyna spędziła kilka lat swojego życia i w nim zmarła.

Orędzia, które Siostra Faustyna otrzymała od Chrystusa zapisane są w jej Dzienniczku. Siostra Faustyna otrzymała od Jezusa misję, aby przygotować świat na Jego ostateczne przyjście.

Opracowanie tekstowe konferencji i homilii wygłoszonych przez ks. Dominika Chmielewskiego

Podczas konferencji będącej wstępem do homilii ks. Dominika Chmielewskiego rozpoczęliśmy cykl całoroczny pogłębiający tajemnicę Eucharystii, która jak powiedział ks. Dominik jest tajemnicą miłości. Można było dowiedzieć się, że rodziny, które uświadomiły sobie jak bardzo Eucharystia jest ważna, i które codziennie w niej uczestniczą, dają świadectwo o eksplozji ich miłości małżeńskiej i rodzinnej.

Znając te owoce codziennej Eucharystii możemy sobie wyobrazić co dzieje się w małżeństwie rodzinnym, w ich domu i w ich rodzinie kiedy dodatkowo odmawia się w niej codzienny różaniec.

Ks. Dominik mówił także o pladze rozwodów w dzisiejszych czasach, do których często nie dochodzi z powodu kredytów albo posiadanych dzieci. Podkreślał przy tym wagę miłości z krzyża, której szkołą jest właśnie Eucharystia.

Jaka jest miłość z krzyża? Taka bez której nie potrafimy kochać, jest to miłość wołająca „Ojcze przebacz im, bo nie wiedzą co czynią”, miłość która daje się ukrzyżować. Miłość jest przebaczeniem – powiedział ks. Dominik Chmielewski.

Homilia była, podobnie jak konferencja, także bardzo ciekawa i stanowiła jej uzupełnienie. W jej trakcie dwiedzieliśmy się, że codzienna Eucharystia jest nauką codziennego kochania. A widzenie swoich niedoskonałości dzięki Duchowi Świętemu, takich jak pycha, zarozumiałość, lenistwo, zaniedbywanie miłości, nieumiejętność kochania jest bardzo ważne i powinno się dziękować Bogu, że to widzimy. Będzie to bowiem przestrzeń tęskonoty za Eucharystią.

Ks. Dominik wspomniał także o konsekwencjach grzechu pierworodnego takch jak życie w lęku, wstydzie, poczuciu winy. Mówił, że z tego powodu musimy ciąglę udowadniać sobie i wszystkim innym, że jesteśmy warci miłości, a zakwestionowanie tego, że jesteśmy jej warci, np. przez zranienie bądź upokorzenie powoduje, że natychmiast walczymy. Pojawia się w nas złość, agresja i chęć zemsty. Do przebaczenia jesteśmy zdolni wówczas, kiedy jesteśmy zakorzenieni w czułości Ojca, który nas stworzył, kocha nas, nigdy nas nie opuści i zawsze będzie nas kochał. Tylko synowie boży upodobnieni do Syna Bożego Jezusa Chrystusa są zdolni kochać miłością z krzyża. Miłością potrafiącą się aż tak uniżyć, że staje się niewolnikiem wszystkich.

Dlatego przed Eucharystią dobrze jest znaleźć miejsce ukrycia, gdzie pozwolę aby Pan Jezus uklęknął i obmył mi nogi. Nogi zbrudzone tym wszystkim co nieczystego i grzesznego zrobiłem. Jeśli Mu na to nie pozwolimy, jeśli się nie zgodzimy, jeśli nie pozwolimy aby jego przebaczenie przyszło do naszego serca, to i my nie będziemy potrafili przebaczyć swojej żonie, swojemu mężowi, który nas rani. Potrzebne jest nam doświadczenie przebaczenia wszystkiego od Boga, bo tylko wówczas, będziemy mogli otworzyć serce na miłość, którą będzie On nas karmił od pierwszego pocałunku ołtarza w Eucharystii.