Ogólnopolskie spotkanie w Górce Klasztornej

W sobotę 11 czerwca 2022 roku w Górce Klasztornej odbyło się ogólnopolskie spotkanie formacyjne Wojowników Maryi. Jego temat nosił nazwę: „Jezus Chrystus Król”.

Każde takie spotkanie jest wyjątkowe, gdyż może znajdować swoje odzwierciedlenie w wewnętrznych, duchowych przeżyciach uczestniczących w nich braci. Wszyscy mamy bowiem na nich okazję otrzymać w sposób indywidualny i osobiście niepowtarzalny wiele łask, które Maryja wyprasza nam u Boga. Warto wiedzieć, że istotniejsze znaczenie ma dla człowieka nie pomoc, o jaką on Go prosi, lecz pomoc której najbardziej dany człowiek potrzebuje i której w ogóle sobie nie uświadamia. W trakcie tego sobotniego spotkania ks. Dominik Chmielewski zachęcał wszystkich, byśmy właśnie w intencji otrzymania tej szczególnej pomocy prosili Maryję o wstawiennictwo.

Innym ważnym momentem była realizacja prośby księdza Dominika, którą skierował do Wojowników Maryi. Zachęcał w niej abyśmy dobrali się w 4-5 osobowe grupy aby przedstawić sobie, a później wspólnie w nich omodlić sprawy, z którymi każdy z nas na to spotkanie przyjechał. Ta sytuacja mogła być niekomfortowa dla braci, ponieważ nie łatwo jest mówić o tym, co chciałoby się przekazać tylko i wyłącznie Panu Bogu. Bardzo ważne tutaj było wyjście poza strefę komfortu i otwarcie się na to by dzięki wstawienniczej modlitwie braci Pan Bóg mógł działać w nas i w naszym życiu. Było warto to zrobić i można było przy tym doświadczyć pozytywnego zaskoczenia. Okazuje się, że w takiej grupce mogą być bracia, którzy doskonale mogą rozumieć nasze problemy ponieważ sami podobnych trudności doświadczają i tak samo jak i my potrzebują od Boga pomocy.

Wyjątkowość tego spotkania miał także inny aspekt. W jego trakcie na Wojownika Maryi został pasowany biskup Krzysztof Włodarczyk. Fakt ten zasługuje na uwagę zwłaszcza, że nigdzie na świecie do tej pory takie wydarzenie nie miało miejsca. Cieszymy się więc z tego faktu niezmiernie. Dobrze jest mieć nadzieję, że to świadectwo jego oddania się Maryi ośmieli innych kapłanów do odważnego i nieskrywanego chronienia się pod Jej przenajświętszym płaszczem. Będzie to bowiem stanowiło bardzo dobry przykład dla wszystkich Bożych dzieci.

Spotkanie zostało zakończone adoracją naszego Króla, Jezusa Chrystusa, która była połączona z modlitwą dotyczącą uzdrowienia i uwolnienia. Podczas tej modlitwy położyliśmy się przed Panem krzyżem podczas gdy kapłani modlili się za nas wstawienniczo.

Cała ta uroczystość była tak cudownym doświadczeniem, że aż chce się jechać na kolejne spotkanie Wojowników Maryi, które w następną sobotę ma się odbyć w Rumii.