MATKO BOŻA FATIMSKA KRÓLOWO RODZIN MÓDL SIĘ ZA NAMI

13 maja 2023 roku w dniu 106 rocznicy objawień fatimskich w Krakowie odbyło się ogólnopolskie rodzinne spotkanie Wojowników Maryi. Tego dnia obchodzona była także 42 rocznica zamachu na św. Jana Pawła II.

Spotkanie rozpoczęliśmy procesją różańcową z Rynku Podgórskiego w Krakowie do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, poświęconego przez Jana Paweł II podczas jego ostatniej pielgrzymki do Polski. 

Swoją homilię papież rozpoczął wówczas słowami z dzienniczka św. Faustyny Kowalskiej, która przez kilka lat przebywała w znajdującym się w pobliżu Sanktuarium klasztorze. 

„O niepojęte i niezgłębione Miłosierdzie Boże, Kto Cię godnie uwielbić i wysławić może, Największy przymiocie Boga Wszechmocnego, Tyś słodka nadzieja dla człowieka grzesznego.”

„Umiłowani Bracia i Siostry! Powtarzam dzisiaj te proste i szczere słowa św. Faustyny, by wraz z nią i z wami wszystkimi uwielbić niepojętą i niezgłębioną tajemnicę Bożego miłosierdzia. Podobnie jak ona, chcemy wyznać, że nie ma dla człowieka innego źródła nadziei, jak miłosierdzie Boga. Pragniemy z wiarą powtarzać: Jezu, ufam Tobie!

To wyznanie, w którym wyraża się ufność we wszechmocną miłość Boga, jest szczególnie potrzebne w naszych czasach, w których człowiek doznaje zagubienia w obliczu wielorakich przejawów zła. Trzeba, aby wołanie o Boże miłosierdzie płynęło z głębi serc ludzkich, pełnych cierpienia, niepokoju i zwątpienia, poszukujących niezawodnego źródła nadziei. Dlatego przychodzimy dziś tutaj, do łagiewnickiego sanktuarium, aby na nowo odkrywać w Chrystusie oblicze Ojca, który jest „Ojcem miłosierdzia oraz Bogiem wszelkiej pociechy” (por. 2 Kor 1, 3)” – powiedział wtedy papież.

O Bogu Ojcu także mówił w swojej homilii podczas naszego spotkania ogólnopolskiego ksiądz Dominik Chmielewski. Wskazał na to, co dzieje się z człowiekiem, kiedy się odrywa od Boga, od Jego czułej miłości ojcowskiej. Eucharystię natomiast sprawował nasz nowy opiekun ksiądz Piotr Pączkowski.

Ksiądz Dominik także zwrócił uwagę na dzień naszego ogólnopolskiego spotkania – 13 maja – który jest szczególnym dniem Maryjnym.

Tego bowiem dnia i miesiąca w 1917 roku, na terenie parafii Fatima w Portugalii dziesięcioletnia Łucja, dziewięcioletni Franciszek i siedmioletnia Hiacynta przeżyli spotkanie z Matką Bożą. Matka Boża przekazała Łucji – mówił dalej ksiądz Dominik – że ostateczna walka między Bogiem a Szatanem przed triumfem Jej Niepokalanego Serca będzie walką o małżeństwa i rodziny. Podkreślał przy tym wagę poświęcenia się Maryi, przyjęcia cierpienia i odmawiania różańca.

Po zakończeniu Mszy Świętej miała miejsce adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji uzdrowienia relacji małżeńskich. Odmówiliśmy także Koronkę do Bożego Miłosierdzia.

Wydarzenie zostało zakończone rodzinnym piknikiem i wspólną integracją.

Było to nasze drugie ogólnopolskie spotkanie w tym miejscu, które jest szczególnym miejscem słynącym z kultu Bożego Miłosierdzia. Relacja z naszego pierwszego spotkania znajduje się -> TUTAJ <-.